АКУМУЛАТОРИ

АКУМУЛАТОРИ

25 януари 2020

1. Как да избера акумулатор?

Акумулаторната батерия трябва да бъде съобразена с нуждите на Вашия автомобил. От старата батерия може да видите капацитета, разположението на електродите. При избора на акумулатор също е важно да определите нивото на оборудване на автомобила Ви, начина, по който експлоатирате превозното средство, типа на двигателя. Най-честия отговор, който ще чуете е колкото по-голям капацитет има акумулатора, толкова по-добре. По-големият капацитет означава и по-голям акумулатор, а нишата във вашия автомобил позволява ли това? По-големият капацитет означава и по-висока цена. Затова е важен оптималния избор. Следващата стъпка е да определите дали ви е необходим акумулатор с „десен“ или с „ляв“ плюс. От кой тип е вашият акумулатор се определя, когато гледате акумулатора с електродите към вас. От стария акумулатор вижте капацитета му изразен в Ah (амперчас). Ако на стария Ви акумулатор пише 55Ah може да изберете акумулатор с капацитет 55Ah, 60Ah или 62Ah, но не и по-малко от 55Ah. Важно е да знаете, че старият Ви акумулатор, който е монтиран на автомобила Ви, може да не е бил избран правилно. За това, от особено значение е, да се съобразите с изискванията на производителят на превозното средство, кой е подходящия акумулатор.

2. Кога е необходимо да заредя акумулаторната батерия със зарядно устройство?
Неизползването на автомобила за дълъг период от време лишава акумулатора от зареждане, а през цялото време в автомобила има макар и малка консумация на ток и акумулатора се разрежда. Разреждането на акумулатора не само го прави неефективен, но и температурата му на замръзване значително се покачва. Дори и когато акумулатора не е свързан към автомобила той се саморазрежда. Измерването на напрежението с волтметър ви дава ориентир дали акумулатора трябва да се зареди .Ако карате автомобила си на къси растояния и изминавате по-малко от 10км дневно е необходимо да се направи изравнителен заряд на акумулатора Ви.

3. Как да поддържам акумулатора, за да ми служи дълго време?
Животът на акумулатора зависи в много голяма степен от начина на експлоатация. Поддържайте акумулатора чист, а клемите му финно намазани с грес или технически вазелин. Проверявайте правилното и здраво закрепване на акумулатора. Поддържайте автомобила си изправен. Акумулатора силно зависи от изправността на зарядната система на автомобила. Не оставяйте разреден акумулатор до престоява при минусови температури. Ако карате автомобила в градски условия при пробег по-малък от 10км на ден или месечно изминавате по-малко от 250км е необходимо да поддържате акумулатора като извършвате изравнителен заряд до възстановяване на плътността на неговия електролит до 1,28г/см3. Дори и да използвате автомобила си редовно се препоръчва в период от три-четири месеца (особено важно в зимния период), акумулаторът да се обслужи в сервиз или да му се направи изравнителен заряд и десулфатизация .

4. Как да зареждам акумулатора си?
Зарядното устройство е от голямо значение за дългия и безпроблемен живот на аукумулатора Ви. Препоръчително е да зареждате акумулатора си само в специализирани сервизи. Домашното зарядно, което имате в гаража може би не е най-добрия приятел на акумулатора Ви. Масово продаваните евтини зарядни устройства съдържат единствено електрически трансформатор и изправител и не позволяват контролиране на процеса на зареждане. Презареждането или зареждането с по-високо напрежение дори само с 0,5 -1 волта над допустимото е също толкова пагубно за акумулатора Ви, както и недозареждането му.

5. Защо, въпреки правилния начин на зареждане, не мога да заредя акумулатора си?
Ако дълго време акумулатора Ви е бил в разредено състояние е много вероятно в него да са настъпили вече необратими процеси на сулфатизация . Колкото по-дълго акумулаторът е оставен в разредено състояние толкова по-трудно ще е да възстановите чрез зареждане неговия капацитет на 100%. Затова е важно да заредите акумулатора при първа възможност. Широко разпространена препоръка е акумулатора да се зарежда със заряден ток с големина 1/10 от неговия капацитет. При силно разредените акумулатори това не е така. Зареждането на силноразреден акумулатор по гореописаната схема ще го направи негоден и ще трябва да го замените с нов. При зареждане на силноразреден акумулатор зарядния ток не трябва да превишава 1/20 от капацитета му. Например при 60Ah акумулатор тока трябва да се ограничи до 3А.

6. Защо не трябва да се използва стартерен акумулатор, като захаранващ източник за дълъг период от време?
Защото това ще доведе до безвъзвратно увреждане на стартерната батерия. Основната задача на стартерната батерия е да осигури протичането на много голям ток в малък интервал от време (само няколко секунди). Това е достатъчно условие, за да се стартира двигателя с вътрешно горене. Затова и електродите на акумулаторите, клемите, както и кабелите, свързани към тях са изработени масивно и по този начин осигуряват преминаването на повече от 300А ток към стартера на автомобила. Вътре в акумулаторните клетки обаче, конструктивното решение, за да се осигури този ток е използването на тънки и много на брой плочи, които са паралелно свързани. Експлоатирането на стартерна батерия предвидена да осигурява кратки стартерни цикли с огромно натоварване, като захранващ източник в продължителен период от време поставя стартерната батерия в нехарактерен режим на натоварване. Така стартерната батерия разполагаща с 50%-70% от капацитета си трябва да осигурява протичането на малки до средни по големина токове в продължение на дълъг период от време. Това може да генерира силни механични сили, между конструктивно тънките плочи. Тези деформации в много от случаите довеждат до отделянето на активния материал от плочите и падането му на дъното на клетките. Загубата на активен материал води до загуба на капацитета на стартерната батерия. За това е важно батериите да се използват по предназначение. Батериите имат и конструктивни различия, заради различните начини на натоварване . Според приложението им се разделят на: стартерни батерии, стационарни батерии, тягови батерии и т.н.

7. Какви са последствията при накъсяване на електродите на стартерен акумулатор?
Свързването на късо на електродите на стартерен акумулатор може да има сериозни последствия. Оловно-киселинните стартерни акумулатори са изключително мощни източници на ток и накъсяването на електродите им може да доведе до изгаряния, възникване на пожар и дори експлозия на батерията. Никога не свързвайте положителния електрод на един акумулатор с отрицателния му. Когато монтирате акумулатор бъдете внимателни, като използвате инструменти и вземете необходимите мерки за избягването на късо съединение от други проводими материали.

8. Какво причинява разреждането на акумулаторната батерия в автомобила?
Причинте за недоброто представяне на акумулатора, загубата на капацитет дори при автомобил, който се кара ежедневно е това, че той се разрежда и не се извършва пълен цикъл на заряд за въстановяване на капацитета му. Ето и някои от често срещаните причини:
-Електрическите консуматори в автомобила консумират повече ток отколкото е в състояние да осигури алтернатора. При работа на празен ход, алтернатора работи с 15%-30% от капацитета си. В същото време ако в автомобила са включени много консуматори, част от електричеството ще се осигурява и от акумулатора и това ще го разрежда, въпреки че автомобилът работи.
-Разхлабен ремък на алтернатора, което затруднява работата му.
-Проблем с регулатора на напрежението или друг електрически блок.
-Не добра (хлабава) връзка между електродите на батерията и клемите.
-Износване (протриване) на изолацията на електрически кабели, което води до утечка на електричество.
-Не добра работа на запалителната система, което води до дълбоко разреждане на акумулатора вследствие на продължителното въртене на стартера.
-Забравени включени електрически консуматори в автомобила.
-Продължително шофиране в градски условия при ниска скорост и чести спирания.

9. Какво трябва да знам при монтирането и демонтирането на акумулатор?
Повечето съвременни автомобили са оборудвани с прецизни електронни компоненти и много електрически вериги обслужващи бордовия компютър, ABS спирачната система, еърбег контролиращите системи, системите за контрол на поведението и сигурността на автомобила и т.н. За това е необходимо за конкретните автомобили да се следват специални процедури, когато се демонтира или монтира акумулатор. Съблюдаването на предписанията на производителя на автомобила е от особенна важност, за да се избегнат нежелани последствия. Препоръчително е тези операции да се извършват от сервизен специалист.
Все пак е полезно да се знаят някои основни неща:
-Проверете типа на батерията дали съответства с препоръчваната за автомобила Ви.
-Монтирайте само изправна и заредена стартерна батерия.
-Изключете двигателя и всякакви други електрически консуматори в автомобила
-Когато демонтирате акумулатор винаги първо разкачайте отрицателната клема (-) и след това положителната (+)
-Почистете основата, върху която ще легне новият акумулатор. Поставете внимателно акумулатора. Уверете се, че е легнал добре, не се клати и размерите му съответстват на мястото предвидено за акумулатора. В противен случай акумулатора ще бъде подложен на излишни вибрации и триене на кутията, което ще съкрати живота на акумулаторната батерия.
-Почистете клемите и акумулаторните електроди. Препоръчително клемите да се намажат фино с некиселинна грес, за да се избегне оксидацията им.
-Много от замърсяванията полепнали върху кутията на акумулатора, могат да са електропроводими. Колкото повече замърсявания има върху корпуса, толкова по голям ток на утечка ще протече. Това ще доведе до разреждане на акумулаторната батерия, затова поддържайте корпуса на батерията винаги чист.
-Когато свързвате новопоставената акумулаторна батерия първо свържете положителната клема (+) и след това отрицателната (-). Стегнете добре клемите и се уверете в здравото захващане. Когато стартирате автомобила, тока, който се черпи от акумулатора е от порядъка на няколкостотин ампера и за тяхното протичане е от изключителна важност добрата връзка между акумулаторните електроди и клемите от инсталацията. Ако клемите са повредени, не могат да се затегнат или имате съмнения относно тяхната надеждност – подменете ги .


Една от областите на провежданата от Европейски съюз политика във връзка с промените в климата, е ограничаване на консумацията на енергия, консумацията на горива и емисиите на CO2. Имайки предвид гореспоменатите цели и стремейки се да предостави на крайния потребител възможност за информиран избор при покупката на гуми, Европейският съюз въвежда Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2020/740 от 25 май 2020 относно етикетирането на гуми по отношение на тяхната горивна ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) 1222/2009. Изменението се прилага за параметрите, представени на етикета. неговия дизайн и задълженията на дистрибуторите(търговците) на гуми.

прочети още

Багажниците за кола, наричани още автобокс, кутия за покрив или багажник за покрив могат да бъдат особено полезни когато събирате багаж за пътуване с автомобил. Вместо да се чудите къде да съберете всичко в багажника на колата, на практика можете да удвоите мястото си за багаж като сложите автобокс. Подобно нещо би било особено полезно за по-обемни предмети, които заемат много място, но не са толкова тежки. Това включва ски оборудване, спални чували и дрехи. Разбира се, цената, обемът, максималното тегло, защитата и водоустойчивостта на автобоксовете варират според различните марки и модели.

прочети още

Мултимедии са функционални заместители на оригиналните системи на колите. Те представляват устройство, което комбинира множество функции в себе си като те се определят от екстрите и техническите параметри на самото устройство.

прочети още

5W-40, 15W-40 и т.н. Какво означават тези стойности? С тези стойности се определя вискозитетът на маслото – т.е. те определят съпротивлението на маслото при изливане (често вискозитетът е бъркан с плътността, нещо, което не трябва да се прави), изведени са от класификацията по SAE (Society of Automotive Engineers). Индексът с буква W определя вискозитета при ниски температури, напр. 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, а индексът без буква W определя вискозитета при високи температури, напр. 20, 30, 40, 50, 60. Колкото по-нисък е вискозитетът, толкова по-малко е съпротивлението на маслото и следователно загубите на мощност на двигателя са по-малки. От друга страна по-високият вискозитет осигурява по-добра защита на двигателя от износване. Така че вискозитетът на избраното масло трябва да представлява компромис между тези две крайности.

прочети още

Автомобилни багажници за велосипеди. Налага ли Ви се да транспортирате велосипеда си с кола по време на пътуване? В някои автомобили има възможност за превозването на велосипед вътре, но обикновено с демонтирани колела. Това обаче е неудачно решение за някои собственици на автомобили. Според начина на монтиране има три основни вида автомобилни багажници за велосипеди: За монтиране отзад на вратата/капака на автомобила; за Монтаж на напречни греди на покрива на автомобила; както и за Монтиране на теглича на автомобила. Всеки вид си има особености, така че нека се запознаем с тях.

прочети още

Предимства на гредите Erkul : -минимално съпротивление на въздуха при шофиране, -некорозират, -универсални, подходящи за всички превозни средства, -всички места за контакт на напречните греди и парапети са покрити с гумени вложки, -безшумни при шофиране.

прочети още

Парктроник системата представлява устройство, което посредством датчици монтирани на бронята на колата получава информация за околната среда и обекти в близост, като посредством звукова сигнализация информира водача за приближаването му до тях като по този начин осигурява асистенция при паркиране.

прочети още

Багажникът на автомобила се състои от две напречни греди, които са монтирани на релси или върху каросерията на автомобила. Дизайнът на напречните греди е основата, която ви позволява да инсталирате всяко оборудване на покрива на автомобила и да превозвате товари. Повечето превозвачи за багаж включват съответните крепежни елементи. Някои модели са допълнително оборудвани със специални брави, за да се предотврати кражбата. Това допълнително оборудване значително увеличава функционалността на автомобила. Универсалност - това е основното предимство на багажника на автомобила. Багажникът позволява монтаж на различни системи за превоз на велосипеди, ски, сноуборд, лодки, палатки и др. В зависимост от вида на покрива, компонентите на багажника се избират индивидуално. В момента асортиментът от багажници е много разнообразен, което усложнява избора. Можете сами да сглобите багажника за вашия автомобил: изберете адаптери, опори, скоби и напречни греди (правоъгълни или аеродинамични) или закупете готов, завършен.

прочети още

Въпреки противоречивите мнения за текстилните вериги, те си остават вариант за справяне с трудно проходим, заснежен и заледен терен. Някои от безспорните им предимства са лесния и бърз монтаж, по-мекото возене в сравнение с класическите метални вериги и възможността им за безпроблемно монтиране при малко място между гумата и калника на автомобила. При използването на текстилни вериги важат почти същите правила, както и при металните.

прочети още

Ако сте отговорен шофьор, може би сте склонни да попитате: "Защо трябва да си купя камера?" Никога не сте попадали в пътен инцидент, а ако се е случвало, виновникът не сте били вие и сте на мнение, че не трябва да се притеснявате на пътя, благодарение на вашия опит? Е, може да сте отличен шофьор, но за съжаление това не гарантира вашата безопастност.

прочети още

Има много ситуации, при които помощта на друг шофьор, който да изтегли нашия автомобил, е много необходима. Такива са: участие в ПТП, зареждане с неподходящо гориво, сериозна повреда или... проблем с някой малък датчик, който изцяло блокира колата. Как трябва да се случва тегленето на автомобила? Разпоредбите за тегленето – за какво става дума? Кога може да се тегли автомобилът и кога трябва да се извика пътна помощ? Ще отговорим на всички въпроси!

прочети още

Гумите са неизменна и много важна част от автомобила. Много често обаче, подхождаме с не достатъчно внимание и пренебрегваме този консуматив, което може да ни струва скъпо. Шофирането с подходящите за автомобила и сезона гуми, както и правилната им поддръжка са от съществено значение за безопасността на вас и на околните. Когато избираме гумите е нужно да можем да разчитаме различните означения по тях, а при правилна поддръжка и съхранение, ще сме сигурни, че гумата няма да промени драстично характеристиките си максимално дълго време.

прочети още

Колко често се сменя маслото? Много шофьори си задават въпроса кога трябва да се сменя маслото. По-опитните шофьори сигурно ще отговорят веднага на всеки 5 000 - 10 000 км или веднъж годишно, на всеки 20 000 km или два пъти годишно, къде е истината? Както най-често става, тя е по средата – честотата на смяната на тази извънредно важна за превозното средство течност зависи от вида и качествата й, от препоръките на производителя и от състоянието на автомобила. Как да се определи оптималният период за подмяна на маслото? Най-напред трябва да погледнем какво пише в инструкцията на колата и да потърсим какви са предвижданите интервали в случай на експлоатация на колата в тежки условия. Най-често те възлизат на 15 000 – 30 000 км в зависимост от производителя и модела.

прочети още

Независимо от годината и модела на колата ви, тя трябва да има основите неща като крик и резервна гума, но те не са достатъчни за кризисни ситуации. Ако се окажете с изтощен акумулатор или автомобил, заседнал в снега, ще ви трябват още някои качествени автоаксесоари , които да ви помогнат да се справите със ситуацията.

прочети още

Ако имате в багажника вериги за сняг, може да спасите пътуването си, когато зимната обстановка стане твърде сериозна. Веригите за сняг са няколко основни вида, като едни от най-често срещаните са тип „меча стъпка”. Желателно е да направите суха тренировка за поставянето им, защото обикновено метеорологичните условия, които налагат употребата на вериги за сняг не са от най-приятните. Добре е да се съобразите с упътването за монтаж, ако имате такова, тъй като въпреки, че този тип вериги са идентични, все пак може да има някои дребни разлики във финалното им закопчаване.

прочети още

ВСИЧКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА СМАЗВАНЕТО НА ЕДИН ДВИГАТЕЛ ОТНОСНО ВИДА НА МАСЛОТО И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА СМЯНАТА МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ДВИГАТЕЛЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НАЙ-ЧЕСТО ПОСОЧВА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ МАСЛОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯТ МУ СРОК. НАЙ-ЧЕСТО ТЕЗИ ДАННИ СА ПОСОЧЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ ИЛИ СЕРВИЗНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА СЪОТВЕТНАТА МАРКА АВТОМОБИЛ. ГОЛЕМИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМАТ СОБСТВЕНИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ МАСЛАТА.

прочети още

Според направени замервания за 1 километър пробег амортисьора сработва около 5000 – 7000 пъти, това умножено по показанията на километража на автомобила Ви, дава много ясна представа за какво натоварване става въпрос. В какво точно се състои работата на амортисьора? Ами много просто, той забавя или по-точно погася амплитудата и честотата на вертикалните колебания на автомобила породени от пружините на окачването и поддържа максимално добро сцепление на гумата с настилката. От друга страна триенето в амортисьора по време на работа, качеството на пътната настилка и дори маниера ни на шофиране определят амортисьора повече като консуматив отколкото като дълготраен елемент от превозното средство (колкото и да не ни се иска).

прочети още

Номерът VIN (англ. Vehicle Identification Number) е най-важният идентификационен номер на автомобила. Той е уникален и се състои от седемнадесет знака. Начинът на неговото генериране е регулиран от закона и той е задължителен за всички производители на автомобили в света. Всеки автомобил, произведен след 1980 година, притежава свой Vehicle Identification Number, а принципите на неговото прилагане са определени в стандарта ISO 3779.

прочети още

Шансът да закъсате поради изтощен акумулатор или да ви се наложи да помогнете на колега шофьор да запали чрез подаване на ток от вашата кола, се увеличава многократно през студените зимни дни. Ако акумулаторът ви е изтощен, най-добрият вариант е да го свалите и заредите със зарядно, но ако нямате време или зарядно, идва моментът да се обадите на приятел, за да ви „даде ток“.

прочети още

Автомобилните светодиодни LED крушки са икономична и ефективна алтернатива на традиционните крушки поставяни в автомобилите. Използването им позволява значително да се икономиса от енергопотреблението и разхода на гориво без това да се отрази на качеството на излъчваната светлина. Диодните крушки ще направят всеки автомобил по-съвременен и привлекателен. Диодните LED крушки се смятат за оптимален вариант при автомобилното осветление, като при много съвременни модели коли те са поставени по подразбиране, измествайки халогенните светлини. Диодните LED светлини са подходящи както за леки коли, така и за товарни автомобили.

прочети още

Ако имате в багажника вериги за сняг, може да спасите пътуването си, когато зимната обстановка стане твърде сериозна. Веригите за сняг са няколко основни вида, като едни от най-често срещаните са тип „меча стъпка”. Желателно е да направите суха тренировка за поставянето им, защото обикновено метеорологичните условия, които налагат употребата на вериги за сняг не са от най-приятните. Добре е да се съобразите с упътването за монтаж, ако имате такова, тъй като въпреки, че този тип вериги са идентични, все пак може да има някои дребни разлики във финалното им закопчаване

прочети още